Sağlık Uygulama Tebliğinde Yapılan Değişiklikleri Yürürlüğe Girdi

Sağlık Uygulama Tebliğinde Yapılan Değişiklikleri Yürürlüğe Girdi

Faruk Çelik, Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) yapılan değişikliklerin yürürlüğe girdiğini söyledi.

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Faruk Çelik, Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) yapılan değişikliklerin yürürlüğe girdiğini söyledi.

Yeni Sağlık Uygulama Tebliğinde tüp bebek tedavisinde deneme sayısının 2’den 3’e çıkarılması ve 3. deneme katılım payının  %20’ye düşürülmesi gibi bir çok yenilik yer alıyor

Buna göre Yeni Sağlık Uygulama Tebliğinde;

• Tüp bebek tedavisinin deneme sayısı 2’den 3’e çıkarılmış, 3.deneme katılım payı da düşürülerek %20 olarak belirlenmiştir. Tüp bebek uygulama sayısının ikiden üçe çıkarılması nedeniyle bu tedavide kullanılan ve Kurumumuz tarafından ödemesi yapılan ilaçların miktarı da aynı oranda artırılmış olup, tüp bebek tedavisi gören vatandaşlarımızın ilaç tedavilerini eksiksiz olarak alabilmeleri sağlanmıştır.

• İkinci evliliklerinden çocuk sahibi olamayan kişilerin daha önceki evliliklerinden çocuğunun olmaması şartı kaldırılarak, tüp bebek tedavisi ile çocuk sahibi olma imkanı sağlanmıştır.

• Harp/vazife malulleri ve eşleri ile gazi ve eşlerine yönelik olarak GSS kapsamındaki diğer kişilere uygulanan;  tüp bebek tedavisinden son üç yıl içerisinde tedaviden yanıt alamama ile 5 yıl ve 900 prim gün sayısı koşulu kaldırılmış ve böylece tüp bebek uygulamaları için bu gruba ayrıcalık sağlanmıştır.

• Harp/vazife malulleri ile gazilerin diş implant tedavilerinde diğer sigortalılardan farklı olarak implant başına 700 TL’ye kadar geri ödeme imkanı sağlanmıştır.

• Harp/vazife malulleri ile gaziler için Fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarına yönelik seans kısıtlaması kaldırılmış ve ihtiyaç duyulan FTR uygulamalarının yapılması sağlanmıştır.

• Vazife ve harp malullerinin ihtiyaç duydukları tıbbi malzemeler tanımlanmış olup bu kapsamda gazilerimizin güvenilir ve hızlı bir şekilde protezlerinin temini sağlanmıştır.

• Diş tedavilerinde ortodontik tedaviler için gerekli olan sağlık kurulu raporunda en az bir ortodonti uzmanının bulunması koşulu ortadan kaldırılmış, rapor teminindeki aksamalar engellenmiştir.

• Uluslararası yurtdışı doku bilgi bankalarınca yapılmış kök hücre donör tarama ve temin işlem bedellerinin geriye dönük olarak ödenmesi sağlanarak kemik iliği ve kök hücre nakilerinde uygulamada teşvik edici yönde kolaylık sağlanmıştır.

• Gündelik, yol gideri ve refakatçi ödemelerinde hasta mağduriyetine neden olan mücavir alan ifadesi yerleşim yeri şeklinde değiştirilerek vatandaşa gündelik yol ve refakatçi ödemelerinde kolaylık sağlanmıştır.

• Kalp akciğer nakillerinin işlem puanları ülkemizde yapılmasının teşvik edilmesi amacıyla % 10 oranında; kornea nakli işlem puanları ise  % 50 oranında artırılmıştır.

• Kişiye özel olarak üretilen göz protezleri, banyo tuvalet sandalyeleri, karbon kompozit veya laminasyon döküm yürüme cihazları, vakum sistemli protezler ve bu protezlere özel liner çeşitleri, aktif tekerlekli sandalye, hidrolik ayaklı protezler, ayak bileği mikroişlemci kontrollü protezler, kişiye özel olarak üretilen silikon protezler ödenebilir hale gelmiştir.

• İmmünobüllöz ve mekanobüllöz hastalıklar, deri nekrozuyla seyreden vaskülitler ve nekrotik enfeksiyöz deri hastalıklarında yara bakım ürünleri ve antimikrobiyal örtülerin sağlık kurulu raporları ayakta tedavide 6 ay geçerli hale getirilmiş olup, ayakta tedavide tek reçetede en fazla bir aylık miktar yazılabilir hale getirilmiştir.

• Hastaların ve hastanelerin malzemelere erişiminde fiyat birliği ile adil bir düzenleme getirilmiş, hastanelerin, firmaların ve Kurumumuz inceleyicilerinin tıbbi malzeme fiyatlarının tespitinde yaşadığı sorunların önüne geçilmiştir.

• Uyuşturucu ile mücadele eylem planı kapsamında, ayaktan tedavide AMATEM’lerce ve resmi psikiyatri dal merkezlerince sunulan sağlık hizmeti bedellerine %30 oranında artış yapılmış, ayrıca bu grup hastaların yatarak tedavilerinde de tüm sağlık hizmeti sunucularında en yüksek psikiyatri tedavi paket fiyatı üzerinden  %30 artış yapılarak,  5. grup tedavi paketi belirlenmiş ve böylece uyuşturucu ile mücadelede Kurum olarak Sağlık Hizmeti Sunucularına gereken destek sağlanmıştır.

• Serebral Palsi hastalarının 60. seanstan sonra ihtiyaç duyacağı fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarının sadece 3.basamak (üniversite ve eğiti araştırma hastaneleri) sağlık hizmeti sunucuları tarafından verilmesi kısıtlaması kaldırılmış ve 16 yaşından küçük hastaların her yıl 90 seansa kadar, 16 yaşından büyük hastaların ise her yıl 30 seansa kadar tüm sağlık hizmeti sunucularından (özel hastaneler, FTR merkezleri ve diğer tüm resmi sağlık hizmeti sunucuları) fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları alabilmeleri sağlanmıştır. Ayrıca botulismus toksini ve cerrahi uygulama sonrası da tüm serebral palsili hastalara fizik tedavi ve rehabilitasyon için ek seans imkanı verilmiştir.

TümüDuyurular

Bakan Çelik'ten yeni uyglama

Bakan Çelik'ten yeni uyglama

15 Aralık 2015, Salı