Çelik, TBMM Genel Kurulu'nda Gensoru Görüşmeleri ile İlgili Konuşma Yaptı.

Çelik, TBMM Genel Kurulu'nda Gensoru Görüşmeleri ile İlgili Konuşma Yaptı.

Çelik, TBMM Genel Kurulu'nda Gensoru Görüşmeleri ile İlgili Konuşma Yaptı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, maden ocaklarında çalışma koşullarına ilişkin mevzuatlarda en ufak kapının açık bırakılmadığını belirterek, "Yapmayan varsa canı cehenneme, hesabını verecek. Ama bunlar mutlaka mevzuatımız gereği yapılması gereken hususlardır. Bunlarda af yoktur. Yapmayan varsa hesabını sormak için buradayız. Sorulacak bu hesap" dedi.

 

Çelik, TBMM Genel Kurulu'nda, Soma'daki maden faciasıyla ilgili olarak hakkında verilen gensoru önergelerinin gündeme alınıp alınmayacağına ilişkin görüşmelerde hakkındaki iddiaları yanıtladı. Çelik, İş Sağlığı Güvenliği Yasası'nın AB ve ILO normlarına uyumlu olduğunu ifade etti.

 

AB direktiflerine uygun 21 yönetmelik, ayrıca kanunun gereği olarak da 15 yönetmelik çıkarıldığını belirten Çelik, kanunun ayrıca iş sağlığı ile ilgili çerçeve sözleşmeleri de kapsadığını vurguladı.

 

İş Sağlığı Güvenliği Yasası'nın neler getirdiğine değinen Çelik, şöyle devam etti:

 

"Yasa bütün çalışanları kapsama alıyor. Yasa, risk değerlendirmesi, acil durum planlamaları, mesleki eğitim zorunluluğu, iş sağlığı eğitimi, iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanını getiriyor ve bütün bunların işveren tarafından titiz bir şekilde takip edilmesini getiriyor.

 

Bunun yanında esas önemli olan ve çok tartışılan teftiş konusu var. Teftiş anlayışımız eskiden farklıydı. Ama yasanın getirdiği yeni düzenlemeler var. Teftişler risk, sektör ve alan bazlı teftişler olarak gerçekleştiriyoruz. 2010 yılında bu yana yeraltı kömür işletmelerinde yılda en az iki programlı teftiş yaptık. Bunun dışında şikayet, ihbar ya da basında yer alan konuları da şikayet konusu kabul ederek teftişlerimizi sürdürdük.

 

12 milyon 200 bin çalışanımız var. 1 milyon 523 bin çalışan işçimiz var. Az tehlikeli işyerlerinde çalışan insanımızın sayısı 6 milyon. Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta çalışan insanımızın sayısı da 6 milyon.

 

İşyerimizde toplam 958 müfettişle bu hizmetlerimizi sunduğumuzu belirtmek istiyorum. Ayrıca işyerlerinde görev yapmak üzere 93 bin iş sağlığı güvenliği uzmanı, 23 bin 58 iş yeri hekimi göreve başlamıştır.

 

Yeraltı madenlerinde iş yerlerinde yapılan denetimlerde şunları dikkat ediyoruz:

 

Öncelikle ocağın imar planına bakılır ve yeraltına inilir. Denetlediklerimiz ulaşım yolları, nakliye sistemleri, ocağın üretim yapılan bölümleri, eski imalat bölümleri, hava ölçüm istasyonları, ocağın tahkikatı, ocağın havalandırma sistemi, yeraltındaki gaz miktarı, merkezi gaz izleme sisteminin olup olmadığı, geriye dönük gaz ölçüm sonuçları, mekanik ve elektrik teçhizat, kişisel koruyucu donanımlarının olup olmadığı, kullanılan ekipmanın standartlara uygun olup olmadığı ve işçilere iş sağlığı güvenliği meslek eğitimi verilip verilmediği, rapor defterinin olup olmadığı, işçilerin sağlık raporu gibi hususlar denetlenmektedir."

 

Bu sözlerine muhalefet milletvekillerinin tepki göstermesi üzerine Çelik, "Yapılan işleri söylüyorum. Yapmayan varsa canı cehenneme, hesabını verecek. Ama bunlar mutlaka mevzuatımız gereği yapılması gereken hususlardır. Bunlarda af yoktur. Bizim mevzuatımızda en ufak bir kapı açık bırakılmamıştır. Yapmayan varsa hesabını sormak için buradayız. Sorulacak bu hesap" dedi.

 

Teftiş uygulamasının iş yerinin o anki fotoğrafını gösterdiğini belirten Çelik, canlı bir organizma olan ocaklarda yarım saat sonra, bir saat sonra ne olacağını kestirmenin mümkün olmadığını söyledi.

 

Çelik, hayati tehlike arz eden hususları yerine getirmeyen ocakların kesinlikle kapatıldığını vurguladı.

 

-"Teftiş anlayışı değişti"

 

Çelik, son 10 yılda iş sağlığı güvenliği yönünde, madenler de dahil olmak üzere işyerlerinde 119 bin 788 programlı, 104 bin 303 inceleme teftişi yapıldığını bildirdi. Çelik, bu teftişler sonucunda 23 bin 800 iş yerine 81 milyon liralık idari para cezası uygulandığını, 1974 iş yerinin de hayati tehlike nedeniyle kapatıldığını kaydetti.

 

Faruk Çelik, 2000 ile 2009 yılları arasında yılda 3 ile 30 arasında iş yeri kapatılırken, 2010 yılından sonra yıllık 360 ile 570 arasında kapatma gerçekleştirildiğini bildirdi. Çelik, bu kapatma işlemlerinin ağırlıklı olarak inşaat ve maden işletmelerinden yapıldığını söyledi.

 

Maden iş yerlerinde 2005-2009 yılları arasında toplam 58 kapatma işlemi uygulandığını ifade eden Çelik, 2010-2014 arasında 224 kapatma işlemi yapıldığını kaydetti. Çelik, bu rakamların, değişen teftiş anlayışının açık ve net bir göstergesi olduğuna işaret etti.

 

-"Bu kaza niye oldu?"

 

Çelik, Soma'da 5 yeraltı bir de yerüstü olmak üzere 6 kömür işletmesi bulunduğunu, bu işletmelerde toplam 14 bin 608 işçi çalıştığını belirtti. Çelik, söz konusu işletmelerde 2010 yılından bu yana 109 programlı inceleme teftişi gerçekleştirdiklerini, bu denetimlerde 120 bin lira idari para cezası uygulandığını ve 4 ocağın kapatıldığını söyledi.

 

Faruk Çelik, şöyle devam etti:

 

"Kazanın meydana geldiği işletmede yapılan teftişleri açıkça ifade etmiştim. Son teftişte eksiklikler giderilmiştir ama ondan önce yapılan teftişlerde bu ocakta kusurlar da olmuştur. Elektrik panolarında kilitleme sistemi olmadığı, yükleyicilerin geri vites ikaz sistemleri, yeraltında taşma bantları ile ilgili sorunlar, çalışmaya başlamadan ikaz sistemleri, ateşe dayanıklı elbise ve trafonun bulunduğu bölümde kilitli kapı gibi eksikler görülmüş ve teftiş süresince bunların tamamı tamamlattırılmıştır.

 

Son yapılan teftiş ise 13-18 Mart tarihleridir, o tarihlerde de bir eksiğin olmadığı ifade edilmektedir.

 

Tabii ki sizler de bizler de 'Bunlar bunlar oldu da bu kaza niye oldu?' Hepimiz bunu soruyoruz. Yalnız siz sormuyorsunuz ki. Bizim için de geçerli. Hani hepimizin yüreğini yakmıştı ya. Hani bütün millet olarak yandık ya. Bu neden oldu, bunu ortaya çıkması gerekiyor."

 

-"Üretim yarışı güvenliği sıkıntıya sokuyor"

 

Faruk Çelik, gensoruda, maden ocağındaki kazadan önce karbonmonoksit miktarının 30 ppm'in üzerinde olduğunun ifade edildiğini belirtti. Çelik, buradaki sınırların, teftiş sürecinde normal olduğunun görüldüğünü kaydederek, "Ama ne zaman yükselmiş, bunlar kayıtlarda mevcut ve savcının elinde. İdari yargı devam ediyor. Varsa bir ihmal bu ihmalin hesabı buradan çıkacak zaten" dedi.

 

Gensoruda ayrıca, yıllık üretim miktarının çok üzerinde üretim yapıldığına da işaret edildiğini hatırlatan Çelik, "Doğrudur. Yıllık üretim miktarının üzerinde üretim yapılmıştır. Bu, kısa süreli rödovans uygulamalarının doğru olmadığını ve Çalışma Bakanı olarak söylüyorum. Bu üretim yarışı güvenliği sıkıntıya sokmaktadır" diye konuştu.

 

Faruk Çelik, söz konusu maden ocağında kayıt dışı işçi çalıştırıldığına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

 

-"O zaman 224 ocak nasıl kapatıldı?"

 

Gensoruda yer alan bütün iddiaların incelendiğini, suçlular kimse onların bulunacağını ve bunun bedelini ödeyeceğini ifade eden Çelik, "Çıkardığımız mevzuat hiçbir zincir halkasını boş bırakmıyor. Teftişten başlayarak ocağın başındaki yetkiliye, sahibine ve kömürü çıkaran arkadaşa kadar bir zincir ağını kurdu mevzuat. Nerede bu zincir koptu; bunu şimdi tespit etmek durumundayız, çalışmalar bu istikamettedir" dedi.

 

Çelik, maden ocağında yaşanan facianın ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bütün birimlerinin, ilk dakikadan son dakikaya kadar Soma'da olduğunun altını çizdi.

 

Teftişlerin önceden haber verildiğine yönelik iddiaları da yanıtlayan Çelik, "Olabilir mi, olabilir. Yani ne siz ne ben bilebilirim. O zaman 224 ocak nasıl kapatıldı? Bunlar kapatıldığına göre, bu olmaz demiyorum ama kapatılan bu ocakları, idari para cezalarını dikkate almanız gerekiyor" diye konuştu.

 

-"Taşeron sömürü anlayışını kapatacağız"

 

Bugün işçilerle bir araya geldiklerini anlatan Çelik, şunları söyledi:

 

"Üretim mi güvenlik mi? Hiç tartışmaya gerek yok, güvenli üretim. Bunun arkasındayız. Eğer üretim güvenli üretiliyorsa bu ocağın yaşatılmaması kapatılması konusunda da açıkça görüşümüzü ifade ediyoruz.

 

İşçilerimiz iki hususu gündeme getirdiler. Biri taşeron uygulaması. İnşallah bu konuyu yine hep birlikte çözeceğiz. Bu yasama yılı kapanmadan bu taşeron sömürü anlayışını kapatacağız. Bunun bitmesi gerekiyor.

 

Ayrıca kıdem tazminatını anlattı işçiler bize. Dediler ki 'Ben 9 yıldır çalışıyorum. Dokuz yıllık kıdem tazminatı alacağım var. Kıdem tazminatını nasıl alacaksın? Kıdem tazminatını hak edebilmek için belli bir süre çalışması gerekiyor. 12 ay çalışması gerekiyor.

 

Çalışan maden emekçisi diyor ki 'Benim 9 yıl için özel kıdem tazminatım var. Patronuma yapacağım en ufak olumsuz bir davranışta beni kapıya koyarsa 9 yıllık tazminatım ne olacak?' Yani burada çok anlamlı bir durum var. Açıkça ifade ettik. 'Arkadaşlar her ay bireysel hesabına yatan kıdem tazminatına geçelim' dedik."

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ile kendisi arasında, madenlerle ilgili yetki konusunda bir sorun varmış gibi lanse edildiğini belirten Çelik, "(Madenlerle ilgili iki Bakan arasında bilmem ne varmış...) 'Madenlerden sorumlu Bakanımız Enerji Bakanımızdır. Enerji Bakanımızın ruhsat ve proje görevleri vardır' dedik. Bizim de bir işçi madene girdiği an orada sorumluluğumuz başlar, sağlık, güvenlik sorumluluğu. Onu sağa sola çekip oradan nemalanmaya çalışanlara ne grup olarak ne Bakanlar olarak bizim prim vermeyeceğimiz ifade ediyorum" diye konuştu.

TümüDuyurular

Bakan Çelik'ten yeni uyglama

Bakan Çelik'ten yeni uyglama

15 Aralık 2015, Salı